۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 03/01/1390 ساعت: 12:25 بازدید: 1928 نویسنده: admin

در اين مبحث روشهاي تقويت روحيه را براي شما جمع آوري و ذكر كرده ام.امیدوارم مورد رضایت خوانندگان قرار گیرد.

١:خود را بشناسيد بدين معنا كه تمام محدوديتها,ظرفيتها,حالات جسمي و روحي و...خود را كاملا شناخته و بر اساس آنها عمل كنيد.

٢:اعتماد به نفس داشته باشيد و براي خود ارزش قايل شويد.

٣:بيش از حد توانتان كار نكنيد تا تعادل زندكي تان بر هم نخورد.

٤:از افراد منفي باف دوري كنيد.

٥:مثبت انديش باشيد.

٦:از شكستها براي رسيدن به موفقيت استفاده كنيد.

٧:غذاي مناسب و ورزش كافي موجب تقويت قواي شما هستند.

٨:برخي اوقات را در تنهايي و حال خود بسر ببريد.

٩:به ديكران كمك كنيد و از آنها كمك بخواهيد.

١٠:رفتار خود با اطرافيانتان را بطور شايسته باز بيني كنيد.موضوعات:روانشناسي و مشاوره ,
روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه امتیاز : 1793 دیدگاه(1)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 10:02 بازدید: 699 نویسنده: admin

چند گام مهم تا رسیدن به موفقیت

 

1:برای زندگی خود قوانینی وضع کنید و از این قوانین سرپیچی نکنید.(این قوانین را با مشورت متخصصان و افراد موفق تدوین کنید)

2:از خود و اطرافیانتان و محیط اطرافتان شناخت کافی بدست آورید.

3:اینرا بدانید که شما هستید که میتوانید از زندگی لذت ببرید یا آنرا بکام خود تلخ کنید.

4:بیشتر چیزهای که در زندگی برایتان لذت بخش نیستند میتوانند بدست خودتان از بین بروند.

5:در زندگی نقش یک بازنده را بازی نکنید یا سعی نکنید با یادآوری تجربه های تلخ گذشته آنها را برای خود بهانه نکنید.

6:دیگران را مقصر عدم موفقیت خود ندانید.این عملکرد شماست که داستان زندگی تان را مینویسد.

7:بیاد داشته باشید که افکار مثبت نتیجه مثبت و افکار منفی نتیجه منفی دارند.

8:وقایع ناخوشایند زندگی تان را مرور کنید و ببینید عیب کار از کجا بوده تا در آینده تکرار نشود.

9:از تغییرات نترسید و بیشترین استفاده را از تغییرات بگیرید.

10:واقع نگر باشید و همه چیز را همانطور که هست ببینید نه همانطور که خودتان میخواهید.

11:چیزهایی را که باعث عدم موفقیت شماست از خود دور کنید.

12:درست و با دقت بسیار زیاد تصمیم گیری کنید.

13:فکرها-آرزوها-هدفها و تصمیمات خود را به واقعیتهای معنادار-هدفمند و سازنده تبدیل کنید.

14:خودتان را بر اساس نتایج واقعی ارزیابی کنید نه بر اساس حرف.

15:هیچ گاه از یاد خدا غافل نشوید.

16:اگر خردمندانه و با درایت ریسک کنید حتما" موفقیت از آن شماست.

17:عینک بدبینی و زشت بینی را از چشم خود بردارید.

18:به اهداف بلند و والا فکر کنید و توقعات خود را پایین نگه ندارید که باعث در جا زدن شما میشود.ولی هرگز از مرز واقع نگری خارج نشوید.

19:رفتاری که دیگران با شما دارند بازتاب رفتار خود شماست.پس درست رفتار کنید و برای خود ارزش قایل باشید.

20:برای بخشش ارزش زیادی قایل شوید زیرا خصلت بزرگان است.

21:قدرت کنترل عصبانیت را در خود تقویت کنید.

22:نفرت-حسادت و خشم روح انسان را نابود میکند.

23:در زندگی به آن چیزی میرسید که به آن فکر میکنید.پس به بهترین چیزها فکر کنید.موضوعات:
چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت امتیاز : 1999 دیدگاه(0)

تاریخ: 09/02/1392 ساعت: 03:16 بازدید: 359 نویسنده: admin

برخي از اختلالات رواني ، در نخستين نگاه ، چندان جلب نظر نمي کنند و نشانه هاي آن چنان آشکار نيست که هر کس متوجه وجود بيماري در فـرد شود . شخص بيمار هم ، از بيماري خويش آگاه نيست و ذهنيـت و رفتارهاي خويش را مناسب مي پندارد اما اين اختلالات موجب ناراحتي و مشکلات فراواني بـراي اطرافيان بيمار و سبب ناکامي ها و شکست هاي متعدد بـراي خود بيمار مي شود .                                                                                                                                                                                                                          مهم تـريـن ويـژگي همه انواع « اختلالات شخصيـت » عبارت است از : ذهـنيـت انعطاف ناپـذيـر و رفتارهاي محدود که در اين مورد فرد مبتلا در برابر همه رويدادها و مسائل متنوع زندگي رفتارهاي بي انعطافي را نشان مي دهد که عموما به شکست او مي انجامد،هرچند که از ظرفيت هوشي کافي برخوردار است . اگر چه اطرافيان وي سريعا به نابه هنجار بودن ديدگاه و رفتار فرد مبتلا پي مي برند ، اما او خود و جنبـه هاي شخصيتي اش را سالم و طبيعي مي پنـدارد و صلاح انديشي ديگران را ناشي از ناآگاهي و يا سوءنيت آنان مي انگارد .موضوعات:روانشناسي و مشاوره ,
اختلالات-شخصيتي اختلالات-شخصيتي اختلالات-شخصيتي اختلالات-شخصيتي اختلالات-شخصيتي امتیاز : 1509 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/02/1392 ساعت: 01:55 بازدید: 563 نویسنده: admin

1:دين افراد را از ارتكاب اعمال خلاف باز ميدارد.وزن و مرد باغ ايمان وتقوا براي تربيت فرزندان صالح شايسته اند.

2:شناخت خصوصيات و وضعيت تربيتي و فرهنگي خانواده همسر آينده در ايجاد تفاهم زناشوئي كمك ميكند.

3:عامل تناسب سني در زندگي زناشوئي نقش بارزي ايفا ميكند.

4:كسب علم ودانش به خودي خود يك مزيت وارزش است ودر رشد وتعالي فكري افراد نقش بسزائي ايفا ميكند.

5:ارزشهاي فردي و اجتماعي ,آداب ورسوم و رفتار وسلوك زن ومرد اگر مشابه باشد ميتواند زمينه تفاهم بيشري در زندگي ايجاد كند.موضوعات:روانشناسي و مشاوره ,
ملاك-هاي-ازدواج-براي-داشتن-يك-زندگي-خوب ملاك-هاي-ازدواج-براي-داشتن-يك-زندگي-خوب ملاك-هاي-ازدواج-براي-داشتن-يك-زندگي-خوب ملاك-هاي-ازدواج-براي-داشتن-يك-زندگي-خوب ملاك-هاي-ازدواج-براي-داشتن-يك-زندگي-خوب امتیاز : 1696 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/02/1392 ساعت: 01:50 بازدید: 529 نویسنده: admin

حقوق زن وشوهر

1:هردو مكلف به داشتن روابط انساني بوده.

2:در عقد دائم با صرف نظر از شرايط مالي زن نفقه زن كه عبارت است از مسكن,لباس,غذا,اثاث,هزينه درمان و...بر عهده مرد است.اما در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد.ودر صورت عدم پرداخت نفقه از سوي مرد زن حق دارد به دادگاه رجوع كند.

3:زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند اقامت كند مگر اينكه در عقد نامه جور ديگري ذكر شده باشد.موضوعات:اطلاعات عمومی ,
حقوق-زن-و-شوهر حقوق-زن-و-شوهر حقوق-زن-و-شوهر حقوق-زن-و-شوهر حقوق-زن-و-شوهر امتیاز : 1534 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات