۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:33 بازدید: 1195 نویسنده: admin

مصرف بي‌رويه اموال عمومي از نظر معارف اسلامي 

 در قرآن مجيد سه واژه آمده كه بيانگر سه خصلت زشت و مبغوض نزد خداوند است:

1-      اتراف

2- اسراف

3- تبذير

اتراف به معناي زندگي بر مبناي اصل التذاذ و خوش گذراني و غفلت از هدف داري دستگاه آفرينش و جايگاه انسان در جهان است و اسراف به معناي مصرف بي رويه و يا به تعبير ديگر مصرف غير منطقي از منابع طبيعي است و تبذير به معناي تلف كردن و تضيع منابع است. قرآن معاندين مترفين را رسولان الهي معرفي مي‌كند، و در مورد مسرفين مي‌فرمايد: انّالله لا يحب المسرفين و نسبت به اهل تبذير مي‌فرمايد: اِنّ المبذرين كانوا اخوان الشياطين ، يعني آنان برادران شياطين‌اند.

واژه اسراف كاربرد فراواني در بين مردم دارد و همه مصارف بيش از حدّ را شامل مي‌شود. دائره‌اي وسيع دارد كه از دور ريختن اضافي يك غذا تا هدردادن منابع عظيم را شامل مي‌شود. استقصاء همة موارد نيز غيرممكن است در اين فصل تنها پاره‌اي موارد ذكر مي‌گردد اين يك اصل كلي است كه هر زياده‌روي در مصرف اسراف است چنانچه علي(ع) مي‌فرمايد:

«كلّما زاد علي الاقتصاد اسراف» «هر چه از حدّ ميانه روي بگذرد اسراف است».

اسراف در همة قسمت‌هاي زندگي متصور است. غالباً اذهان مردم از اسراف به مصرف گرائي و زياده‌روي در مصرف منتقل مي‌شود امّا اسراف در توليد نيز واقع مي‌شود. اصولاً اسراف در توليد و مصرف مانند دو حلقة تحت تأثير هم است. كنترل توليد نقش مهم و بسزايي در شكل دادن به مصرف دارد. توليد كالاهاي لوكس، پرخرج و تشريفاتي، هدر دادن سرمايه‌ها، وقت و نيروي انساني است. بودجه‌اي كه صرف توليد برخي كالاهاي لوكس و تجمّلي مي‌شود اگر صرف سرمايه‌گذاري در قسمت صنعت، كشاورزي و خدمات گردد مي‌تواند موجبات رشد و توسعه كشور را فراهم آورد.

توليد كالاهاي كم مصرف و تجملي موجب ايجاد بازار كاذب، مصرف نادرست و در نتيجه هدر رفتن سرمايه‌ها مي‌شود. توليد كنندگان كالاها،‌ در اين قسمت نقش مهمّي را بر عهده دارند، قوام يك ملت به قوام در بخش توليد وابسته است بخش توليد و مصرف جدا از يكديگر نيستند. بي توجهي به كيفيّت و مرغوبيت كالا در مرحلة توليد موجب اسراف در مرحلة مصرف و تضييع و تلف مي‌شود. توليد كنندگان كالاهاي صنعتي اگر دقت لازم را در توليد يك قطعة صنعتي به كار نبرند علاوه بر هدر دادن سرماية وقت و نيروي انساني و سلب اعتماد عمومي باعث اسراف در مصرف مي‌گردند. به عنوان مثال نانوايان كه توليد كنندة بهترين و با ارزش‌ترين مادة غذائي مردم هستند، اگر در تهية نان بي‌توجهي نمايند باعث اسراف و هدر رفتن در اين ماده غذائي مي‌گردند. اسراف دائره وسيعي دارد كه از بخش كشاورزي گرفته تا بخش صنعت و خدمات همه را شامل مي‌شود، اسراف را به دو بخش مي‌توان دسته‌بندي كرد اسراف در اموال شخصي و اسراف در اموال عمومي.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- امتیاز : 1824 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:30 بازدید: 919 نویسنده: admin

چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟ 

 دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 8/15ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).

به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.

طبق آمار ارائه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 5/11% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتاً افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو Drug Shortage)) در كل كشور را در بر داشته باشد.

بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.

صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.

در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي، تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعاً منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.

بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و ... كه نهايتاً منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئناً جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد .موضوعات:فرهنگ مصرف ,
مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو امتیاز : 1638 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:29 بازدید: 1077 نویسنده: admin

نان در اسلام (بررسي مدل پيشنهادي اسلام براي اصلاح و بهينه‌سازي چرخه از توليد تا مصرف نان) 

 حجم انبوه ضايعات نان و واردات گندم كه محصولي استراتژيك است، مي‌تواند زمينه‌ساز بحران در امنيت غذايي كشور باشد. بر اين اساس اصلاح وضعيت موجود در چرخة از توليد گندم تا مصرف نان‌، ضرورت امنيتي دارد.

مدل‌هايي براي اصلاح اين چرخه، از طرف كارشناسان غذايي و صنعتي و فرهنگي ارائه شده است. اين مقاله به توصيف مدل پيشنهادي كه از منابع دين اسلام به‌دست آمده است، مي‌پردازد.

در اين مدل، نقاط بحران و ضايعه‌ساز، عبارتند از: انتقال اوّلويت از بخش كشاورزي به ديگر حوزه‌هاي سرمايه‌گذاريِ علمي و مالي، جدا شدن سبوس از آرد، بازاري شدنِ توليد نان (در برابر توليد در خانه)، بي‌اهميّت شدن(عادي شدن) نان در فرهنگ عمومي.

راهبردهاي اصلاحي در اين مدل عبارتند از: انتقال نقطه ثقل سرمايه‌گذاري علمي و مالي به بخش كشاورزي و امنيت غذايي، فرهنگ‌سازي براي استفاده از نانِ سبوس‌دار، انتقال نقطه ثقل توليد نان از بازار به خانه با به‌كارگيريِ ابزار مناسب با زندگي امروزه، بالا بردن ضريب حسّاسيّت و اهميّت به نان در فرهنگ عمومي.

در مدل پيشنهادي اسلام راهبردهايي براي بهينه‌سازي نيز ارائه شده است كه عبارتند از: تغيير اندازة نان به نان يك‌نفره، تغيير نقطه ثقل دانة مصرفي از گندم به جو، افزايش حرارت تا حد ممكن براي پخت، تهية خمير در ظروف دربسته.

اين تحقيق با ارائة مدلِ پيشنهاديِ اسلام، يك الگوي كلانِ جايگزين براي وضعيت موجود در چرخة نان ارائه كرده است كه با تغيير محورِ توليد، سرچشمة ايجاد ضايعات را از بين مي‌برد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام امتیاز : 1855 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:24 بازدید: 1036 نویسنده: admin

احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع

 با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات ديني در آموزش پذيري جامعه، به عقيدة بسياري از صاحبنظران، راهكار نهايي پايان دادن به بهره برداري بي حد و حصر انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحية مسؤليت پذيري مشترك جهت حفاظت محيط زيست احياء فرهنگ هاي اصيل ملل و رويكرد به تعاليم ديني و بهره گيري از رهنمود هاي اديان الهي است.

بسياري از مباني فرهنگي ما كه با اعتقادات ديني آميخته است حاوي تعاليم و رهنمود هاي ارزشمندي است كه ميتواند راهگشاي مشكلات كنوني نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ايراني و منابع اسلامي با طبيعت به عنوان آثار رحمت و بركت و مذموم دانستن بارزترين و عمده ترين عامل كاهش منابع طبيعي و افزايش ضايعات يعني خصلت اسراف و تبذير است.

 پيشنهادي براي كاهش اتلاف منابع ملي 

 در حال حاضر منابع ملي نظير آب، انرژي، دارو، نان و ساير مواد غذائي به مقدار زيادي در كشور تلف مي شوند. دولت براي مصرف تقريباً تمامي اين منابع يارانه مي پردازد و اين امر خود باعث اتلاف بيشتر آنها و آلوده سازي بيشتر محيط زيست گرديده است. علاوه بر اتلاف اين منابع ملي، مردم در فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي وقت خود و ديگران را به ميزان قابل ملاحظه اي تلف مي كنند. لازم است جامعه به ميزان اين اتلاف واقف شده و راههاي كاهش آنها را فرا گيرد. اين آگاه سازي و آموزش بايد در تمام مقاطع تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و از طريق برنامه هاي جالب تلويزيوني انجام گردد تا به اين ترتيب فرهنگ صرف جوئي و كاهش اتلاف در منابع ملي (از جمله وقت) در جامعه گسترش يابد و صرفه جوئي به عنوان يك ارزش، و اتلاف و اسراف به عنوان رذائل اخلاقي معرفي شوند.

پيشنهاد مي نمايد دولت كليه يارانه هائي را كه براي آب، انواع حاملهاي انرژي، دارو و نان مي پردازد حذف و معادل آنرا بطور مساوي به مردم بپردازد. در حالي كه اين پرداخت ها براي خانواده هاي ثروتمند قسمت ناچيزي از درآمد آنها را تشكيل مي دهد ولي براي خانواده هاي كم درآمد و مستمند اين پرداخت ها مي تواند رقم قابل ملاحظه اي از درآمد آنها را تشكيل دهد و رفاه آنانرا بهبود بخشد. به اين ترتيب دولت عملاً براي صرفه جوئي و تلف نكردن منابع ملي به مردم كمك مي كند و نه براي مصرف و اتلاف آنها. براي كاهش اتلاف وقت، آب، انرژي و مواد مصرفي در صنايع و سازمانهاي دولتي پيشـنهاد مي نمايد كه در هر سازمان دولتي و يا واحد صنعـتي مديريـتي به نام مديريت صرفه جوئي تاسيس گردد و هر ساله از افراد و يا مديريتهائي كه موفق به كاهش قابل ملاحظة اتلافات شده اند تجليل شود. پيشهاد مي نمايد تعطيلات رسمي كشور به 12 روز در سال كاهش يابد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع امتیاز : 1725 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/07/1390 ساعت: 20:22 بازدید: 1032 نویسنده: admin

راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي 

 با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست بايستي تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. در اين تحقيق كارهايي كه بايستي در اين زمينه انجام بگيرد مورد بررسي قرار گرفته و نمونه‌هايي از كارهايي كه مي‌توان انجام داد به تفضيل ارائه شده‌اند. از جملة كارهاي علمي و كاربردي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1-      استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست.

2-      استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف

3-      بهينه‌سازي واحدهاي صنعتي و توليدي.

4-      بالا نگهداشتن قيمت انرژي.

5-      يافتن كاربردهاي جديد براي موادي كه به وفور يافت مي‌شوند و فعلاً كم مصرف هستند

6-      استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير.

7-      آموزش مصرف انرژي به افراد از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي.

   8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف كمتر و بهينه از انرژي.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی امتیاز : 1719 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:20 بازدید: 1103 نویسنده: admin

نان

 بخش مهمي از ضايعات نان در مراحل حمل و نقل، نگهداري و در موقع مصرف سر سفره و ميز و يا رستورانها به دلايل مختلف تلف مي‌شود. از بيانات مسئولين، دست‌اندركاران و گزارشهاي روزنامه‌اي چنين بر‌مي‌آيد كه حدود 30 تا 35 درصد از نان توليدي براي مصرف انسان، بصورتهاي مختلف تلف شده و يا از چرخه مصرف صحيح خود خارج مي‌شود. اگر چه اين آمار را مي‌توان به برخي از شهرها نسبت داد و اگر دقيق بررسي شود احتمال ضايعات بيش از اين حد در نقاطي خاص از كشور وجود دارد ولي نسبت دادن آن به كل كشور نمي تواند صحيح باشد. اطلاعات مستند و دقيق وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن آمار دقيقي ارائه كرد ولي آنچه مي‌توان با اطمينان مطرح كرد آنكه مقدار دورريز نان در نقاط شهري و روستايي، رستورانها و سلف‌سرويسها، خانواده‌هاي با درآمدهاي متفاوت و در نقاط مختلف با فرهنگها و غذاهاي مصرفي متفاوت يكي نيست. به عبارت ديگر معدل مقدار تلفات نان در كل كشور نمي‌تواند 30 تا 35 درصد باشد. اما به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر دورريز نان كشور از 20 درصد هم بيشتر نباشد تلفات زيادي است و اين ضايعات از نظر اقتصادي ميلياردها تومان به جامعه ضرر مي‌زند. علاوه بر آن مي‌تواند اثر نامطلوب بر سلامت انسانها نيز داشته باشد (به علت كپك زدگي نان، دورريز و مصرف آن توسط دام و راه يافتن توكسينهاي توليد شده توسط قارچها در نان و از طريق محصولاتي چون شير به انسان).

نكته مهم ديگر اينكه عدم كيفيت مطلوب نان نه تنها از نظر دورريز و خصوصيات ارگانولپتيكي اهميت ويژه‌ دارد بلكه اثرات سوء تغذيه‌اي آن بر انسانها حائز اهميت بيشتري است. توليـــد ناصحيح نـــان

مي‌تواند موجب كم‌خوني و كمبود برخي از عناصر ضروري و مهم در سيستم متابوليكي بدن گردد و موجب زيانهاي مخفي و ناپيدايي شود كه اثرات اجتماعي - اقتصادي آن از ديد‌ها مخفي است.

نكته قابل توجه ديگر كه شايد كمتر به آن توجه شده است معني و مفهوم ضايعات نان است. چون برخي جداكردن سبوس از گندم و توليد نان را بخشي از ضايعات مي‌دانند و عده‌اي سبوس‌گيري را براي بالا‌بردن كيفيت نانوايي و ارگانولپتيك نان ضروري مي‌شمارند و براي هر دو مورد، دليلهاي علمي مشخص وجود دارد. برخي مصرف بخشي از نان توليدي براي دام را جزو ضايعات حساب نمي‌كنند، چون در چرخه توليد قرار مي‌گيرد و لذا بايد تعريف مشخصي از ضايعات نان نيز ارائه گردد.

از عوامل مؤثر بر دورريز نان عبارتند از: كيفيت نان توليدي، ارزاني قيمت نان، عدم يكنواختي در كيفيت آرد و استاندارد نبودن آرد تحويلي به نانوايان، عدم مهارت كارگران نانوايي، عدم استفاده از تكنولوژي صحيح براي توليد خمير و پخت نان، عدم نظارت و كنترل جدي بر توليد نان، عدم پخت يكنواخت قسمتهاي مختلف نان، استفاده از تنورهاي نامناسب و غير استاندارد، افزايش تقاضا در ساعاتي از روز به علت بيات شدن سريع نان، عدم اطلاع مصرف كنندگان از نحوه صحيح نگهداري نان، عدم رعايت شرايط لازم براي جلوگيري از دورريز در رستورانها، سلف سرويسها و منازل در موقع توزيع و مصرف نان سر سفره و ميز.

براي كاهش تلفات نان راهكارهاي مشخصي قابل ارائه است كه بخشي از آن بايد به صورت دستورالعملهاي اجرايي تهيه شده و به مورد اجراء گذاشته شود و البته نياز به پژوهش بيشتر براي افزايش كيفيت و كاهش تلفات در اين محصول سنتي هست و محققين كشور بايد به مشكلات نان سنتي كه در كشورهاي ديگر كمتر كار شده بيشتر بپردازند. در اين مقاله ضمن اشاره به دلايل دور ريز نان، راهكارهاي كاهش آن نيز ارائه مي‌گردد.

راهكارهاي كاهش ضايعات و بهبود كيفيت نان

تاًمين نان مورد نياز جمعيت متجاوز از شصت ميليون نفري كشور حجم وسيعي از فعاليت بخشهاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع را در بر ميگيرد كه بر مبناي حداقل قيمتهاي بين المللي معادل شش ميليارد دلار ارزش دارد. مطالعات بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در استانهاي مختلف كشور نشان مي دهد كه عمده ترين گروه غذايي در تامين انرژي و پروتئين دريافتي روزانه نان مي باشد كه 40 درصد انرژي دريافتي روزانه را تامين مي كند، در خانواده هاي كم درآمد و پر جمعيت كه قدرت خريد كم است و در نتيجه تنوع و مقدار مواد غذايي مصرفي كافي نيست نان قوت اصلي مي باشد. طي بررسي انجام شده در مورد ميزان ضايعات نان در خانواده ها نانواييهاي شهر تهران بالاترين درصد مصرف مربوط به نان لواش 1/39% بوده و نان سنگك و بربري درصد كمتري را به ترتيب 7/10% و 8/13% نشان داده اند و سهولت نگهداري بيشترين علت استفاده از اين نوع نان است . در حالي كه درصد ضايعات آن پس از نان تافتون بالاترين رقم يعني 35% مي باشد. در بين انواع نان، نان سنگك كمترين ميزان ضايعات 28% و نان تافتون 37% و نان لواش 35% بالاترين درصد ضايعات را داشته اند. خمير بودن دور نانها و پايين بودن كيفيت از علل ضايعات توسط مصرف كننده بيان شده است، بنابراين بايد با بكارگيري روشهاي نوين، تكنولوژيكي توليد و مصرف نان را تغيير داده و از صورت فعلي خارج و روند كاملتري را جايگزين نمود.

استفاده بهينه از ضايعات نان تأمين سلامت عمومي، صرفه جويي اقتصادي

در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پايين نان، كشور ما با انبوهي از ضايعات نان مواجه است ، بطوري كه گاهي تا 30% نان تبديل به ضايعات مي شود و با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور، اين رقم بسيار قابل توجه مي باشد. بر اساس گزارش ايرنا، شهروندان ايراني سالانه 300 ميليون دلار نان ضايع مي كنند. با توجه به كپك زدگي بخش قابل توجهي از ضايعان نان، احتمال وجود مايكوتوكسين ها در آنها بسيار زياد مي باشد. مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي و سرطان زايي دارند. در بين مايكوتوكسين ها 14 نوع سرطان زا وجود دارد و آفلاتوكسين ها قوي ترين و خطرناك ترين آنها هستند. وجود آفلاتوكسين ها در غذاي دام علاوه بر اينكه براي آنها بيماري زا است، وارد شير آنها شده و از طريق مصرف شير و ديگر فراورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شوند. اين فرآورده هاي غذايي براي انسان مضر و بسيار خطرناك مي باشند. از طرفي با توجه به آلوده بودن درصد زيادي از شيرهاي توليدي كشور ما به آفلاتوكسين ها، امكان عرضه شير و فرآورده هاي لبني در بازارهاي بين المللي وجود ندارد. استانداردهاي موجود در بسياري از كشورها، حداكثر مقدار مجاز آفلاتوكسين¬ها را در غذاي دام و طيور، 20 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) تعيين نموده اند و البته حداكثر مقدار مجاز آن در شير، 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده در كشور ما مشخص گرديده است كه ميزان آفلاتوكسين در شير و فرآورده هاي لبني بيش از حد مجاز مي باشد. لذا با توجه به اينكه بخش اعظم ضايعات نان، كپك زده بوده و مصرف آنها درتغذيه دام غير مجاز است؛ در شرايط موجود معدوم نمودن ضايعات نان به دليل هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و خسارات مادي فراواني كه انواع سرطانهاي ناشي از مايكوتوكسين ها در پي دارد، مقرون به صرفه تر است. اما از طرفي با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات اگر به طريقي مايكوتوكسين هاي آن حذف و يا به حد مجاز تقليل يابند مي توان از آن در تغذيه دام استفاده نمود. لذا انجام تحقيق جهت تعيين ميزان واقعي آفلاتوكسين ها در ضايعات نان و انتخاب مناسب ترين روش حذف يا كاهش مايكوتوكسين ها از ضايعات نان و طراحي كارخانه عمل آوري نانهاي خشك ضايعاتي، امري ضروري بوده و در صورت تحقق آنها مي توان سالانه از مصرف توأم با مخاطره و همراه با خسارات انساني و مادي فراوان انواع سرطان و نيز هدر رفتن چند صد ميليون دلار ضايعات نان جلوگيري كرد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان امتیاز : 1528 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:16 بازدید: 1301 نویسنده: admin

آب

 آمار و ارقام و مطالب منتشره در جرايد و رسانه ها در زمينه اتلاف آب تصفيه شده، ميزان حيرت انگيز هدر رفتن نان، مقايسه ميزان مصرف انرژي گرمايي در ايران در مقايسه با ساير كشورها، مصرف بنزين هر خودرو كه 6 برابر كشورهاي توسعه يافته محاسبه شده، بهمراه گزارشاتي از قاچاق مواد غذايي، سوخت، دارو و .... توسط مرزنشينان و اسراف ها و اتلاف هاي بيمارگونه و نمايشي مواد غذايي در ميهمانيها و مجالس همه حاكي از بي توجهي گروهي از مردم نسبت به حفظ نعمتهاي الهي دارد كه هدر رفتن بين المال هزينه شده براي اين منابع را هم بايد در كنار آن مدنظر داشت.

براي رفع اين معضل ها هفت راهكار پيشنهاد مي شود:

1- تبليغ مستمر و تفهيم كامل قسمتي از تعاليم ديني كه براي نظم و اصلاح رفتاري جامعه لازمند و اگر بدرستي بكار گرفته شوند عامل مؤثري براي تربيت همه اقشار جامعه بشري است. بديهي است انساني كه به رشد كامل عقلي رسيده و واقعيت حاكميت، قدرت و مجازات الهي را در جهان هستي درك كند زندگاني دنيوي را جايگاهي براي امتحان خويش در برابر الله مي شناسد و با توجه به قوه عقل و راهنمايي هاي ديني صراط مستقيم يا به عبارتي روشهاي عقلايي گفتاري و رفتاري را بر مي گزيند، در قرآن در مورد خودداري از اسراف آيات فراواني وجود دارد ولي متأسفانه وفور استرس ها در زندگي بشر عصر حاضر فرصت كافي براي تعقل عميق و آينده نگري عقلايي را از بسياري مردم سلب نموده است. بنابراين سيستم هاي آموزشي و اطلاع رساني اجتماع صلاح است مستمراً و فعالانه در زمينه ترويج تعاليم مذهبي كه براي بهسازي رفتارهاي اجتماعي لازمند كوشا باشند.

2- تعليم هنجارهاي رفتاري و ارتقاء رشد فكري مردم در جهت درك ارزش هاي منابع طبيعي و ملي از طريق رسانه ها، در قالب برنامه ها با مقالاتي كه تحت نظر متخصصين با تجربه و آگاه تهيه شود و در عين حال سعي گردد اسراف منابع ملي به عنوان رفتاري كوته فكرانه و غيرعقلايي به مردم شناسانده شود.

متأسفانه عده اي از هموطنان ما نياز به ارشاد در مورد چگونگي مصرف آب تصفيه شده، داروها، سوخت، چگونگي نگهداري از اسكناس و بسياري مسايل به ظاهر ابتدايي دارند.

3- افزايش دانش فني در سطوح برنامه ريزان و اداره كنندگان منابع ملي و گزينش افراد بسيار دقيق، دلسوز، آگاه و ايثارگر تا با آينده نگري بخردانه از اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري نمايند كه از موارد قابل ذكر اتلاف نيروي كار جوان تحصيلكرده بيكار اســت كـــه بـا برنامه ريزي هاي آگاهانه ميتوان از توان آنان سود جست و با توجه به محدوديت منابع مالي دولتي با ايجاد بنيادهاي خيريه توسط افراد نيكوكار حقوق آنان را نيز تأمين و با اعطاي امتيازهايي در حدود قانون افراد متمول را تشويق به مشاركت كرد.

4- حذف يارانه ها براي اقشار مرفه كه بارها در مورد آن تذكر داده شد. تا هزينه كردن مبالغي از بيت المال براي يارانه ها سطح رفاه عمومي را به گونه اي مطلوب ارتقاء دهد. بطور نمونه بنزين مثال زدني است كه رقم 5/1 ميليارد دلار ارز ساليانه براي واردات آن به كشور هزينه مي شود. حذف يارانه آن براي اتومبيلهاي شخصي (غير مواردي كه با تأييد مراجع ذيصلاح براي امرار معاش اقدام به مسافركشي مي كنند) با توجه به آلودگي شديد و بيماريزاي برخي شهرهاي بزرگ ايران ضروري به نظر مي رسد.

5- وضع قوانين جزايي براي افرادي كه خارج از مقادير مصرف عادي منابع ملي از آنها استفاده مي كنند و در كنار آن نظارت بيشتر بر مرزهاي آبي و خاكي جهت جلوگيري از خروج و فروش قاچاق مايحتاج عمومي كه يارانه به آنها تعلق گرفته از ضروريات بنظر مي رسد.

6- توجه ويژه به وضعيت معيشتي مرزنشينان كم درآمد و ايجاد طرحهاي اشتغالزا براي آنان تا شاهد خروج و فروش بنزين و آرد و دارو ... به كشورهاي همجوار بطور قاچاق نباشيم.

7- نظارت بر حسن انجام وظايف كاركنان و كارمندان تا ساعات كار مفيد برخي با ساعات حضور فيزيكيشان در محيط كار بصورت دائمي فاصله فراوان نداشته باشد كه از نظر اتلاف وقت و بيت المال كه براي حقوقشان هزينه مي‌شود حائز اهميت است و در كنار آن جلوگيري از اتلاف اموال دولتي كه به گونه‌اي جزو منابع ملي محسوب مي‌شوند كه نياز به كنترل و دقت بيشتري دارد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب امتیاز : 1472 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/11/1389 ساعت: 22:32 بازدید: 571 نویسنده: admin

 

صنعتي شدن جوامع وگسترش شهرنشيني موجب رشد فردگرايي وناشناختگي شده واين امر تمايل افراد به ديده شدن ومورد توجه قرارگرفتن را برانگيخته است. حال اگر افراد بتوانند مفيد بودن خود را اثبات كنند مشاركت اجتماعي درجامعه گسترش پيدا خواهدكرد. درغير اين صورت ممكن است ناكام وسرخورده شده وبراي تحقق خواسته خود به دو شكل واكنش دهند:

الف- انزورا درپيش گيرند وباجامعه بيگانه شوند،

ب- براي ديده شدن ومورد توجه قرار گرفتن به اعمال انحرافي چون تخريب اموال عمومي بپردازند.

بنابراين اگر نسلي خواستار مشاركت درامور جامعه باشد ولي امكان اين مشاركت براي او فراهم نشده باشد ممكن است براي جلب نظر ديگران دست به اعمالي بزند كه نهايتاً به جامعه آسيب رساند. تخريب اموال عمومي از معضلات اجتماعي وفرهنگي حال حاضر جامعه ايران است. دكتر فرامرز رفيع پورعلاوه براين كه به فرهنگ بسيار غني وپيشرفته ايران اشاره مي كند درعين حال معتقد است كه به غير از مصرف واسراف يك عنصر ديگر درنظام فرهنگي ومصرفي ما تخريب است. اودلايل اين امر را نظام نابرابر اجتماعي،تحقيرهاي مفرط وروش هاي استبدادي تربيت وآموزش مي داند كه به خودي خود ميزان پرخاشگري را آن قدر بالا مي برند كه افراد وبه خصوص جوانان فقط درهنگام برآورده نشدن نيازهايشان عكس العمل هاي پرخاشگرانه وخشن ازخود بروز نمي دهند بلكه در شرايط عادي نيز تمايل وعلاقه قابل توجهي به تخريب پيدا مي كنند. به عنوان نمونه او از تشك هاي پاره شده دراتوبوس ها،بيرون انداختن  وپاره كردن كتابهاي درسي بعد از امتحانات،شكستن شيشه هاي منازل يا چراغ هاي كوچه ها توسط بچه هاي شيطان يادمي كند.

رفيع پور همچنين اعتقاد دارد كه اگر تخريب وروشهاي مخرب ديگر دربين افراد جامعه به صورت يك ارزش مثبت درآيد يعني زرنگي محسوب شود،چون دروني ونهادينه شده است امكان تغيير يا از بين بردن آن بسيار مشكل است .به نظر او نمايش فيلم هاي تخريب كننده وپرخاشگرانه دركشورهاي جهان سوم به اين فرهنگ دامن مي زند به طوريكه اين عناصر به نسل هاي بعد منتقل ودربين آنها تكثير مي شود.

ديوار نويسي نيز از جمله اعمال تخريبي است كه به اموال وسرمايه ملي صدمه مي زند گرچه سابقه اين پديده به دوران غارنشيني برميگيرد اما شكل جديد آن در دوران انقلاب صنعتي درجوامع غربي مشاهده شده است. درواقع زماني كه نابرابري ها وتبعيض ها به بالاترين حد خود رسيد،افراد سعي كردندخواسته ها وشعارهاي خود را برروي ديوارها درج كنند تا اگر به خواسته هاي خود دست پيدا نكنند حداقل فشارهاي رواني وذهني خود را تخليه نمايند. درايران نيز نخستين ديوارنويسي ها درعصر مشروطه رخ داد. البته اين ديوار نويسي ها بيشترجنبه تبليغاتي وسياسي داشت تا تخريب امروزه مطالبات اجتماعي وشعارهاي سياسي جاي ديوارنويسي هاي قبلي را گرفته اند.

جامعه شناسان وآسيب شناسان امروزه از ديوار نويسي به عنوان نوعي تخريب اموال عمومي ومسئله اجتماعي يادمي كنند چرا كه اين پديده علاوه برآسيب هاي اقتصادي منجر به تشويش وهراس عمومي نيز مي شود. دراين بخش جهت روشن شدن موضوع به ارائه تعريف دقيقي از تخريب اموال عمومي يا ونداليسم پرداخته مي شود.

لغت نامه اكسفورد(1987) ونداليسم را مشخصه وندال ها مي داند. وندال ها كساني هستند كه از روي ميل ورغبت عمدا آثار هنري عمومي وخصوصي را از بين مي برند وطبيعت را خراب مي كنند. فرهنگ واژه هاي مكتب سياسي،فلسفي ،هنري وادبي ونداليسم را تمايل شخصي به محور آثار هنري يا خراب كردن آنها وچيزهايي كه اصولا داراي ارزش هستند تعريف كرده است.

ونداليسم به يك معنا تخليه رواني است. درحقيقت وندال كسي است كه به نوعي از يك خشم دروني رنج مي برد.بسياري از صاحب نظران براين باورند كه ونداليسم نوعي تلافي ويا انتقام جويي است كه تخريب اموال عمومي ومحيط زيست عمده ترين حاصل آن است،ان ها معتقدند گرچه ونداليسم ريشه درعدم سلامت رواني افراد وناكامي هاي آن ها دارد اما تخريب اموال عمومي نوعي انتقام جويي در برابر كمبودهاي رفاهي واجتماعي است كه افراد انتظار دارند. به اين معني كه وقتي رفاه اجتماعي وخدماتي ضعيف است افرادخود را براي حفاظ آنچه اموال عمومي ناميده مي شود مسئول نمي دانند.

ونداليسم از عدم كنترل افراد بر هيجانات ناشي مي شود اما نارسايي درخدمات رفاهي شهري مي تواندآن را تشديد كند. البته دراين رابطه وضعيت اقتصادي،فرهنگي واجتماعي افراد نيز نقش مهمي ايفا مي كند. طبق تحقيقات ونداليسم بين افراد بيكار وجوانان بيش از سايرين گسترش دارد.برت لاند (1973) ونداليسم را خراب كردن اموال عمومي يا خصوصي از طريق بي ريخت كردن يا ناقص كردن آن ها بدون رضايت صاحب يا سازنده آن تعريف مي كند. او نمونه هاي ونداليسم را اين گونه برمي شمرد:

شكستن پنجره ها،از بين بردن مدارك مدرسه،ناقص كردن متعلقات مدرسه نظير ميزها،به سرقت بردن علائم راهنمايي ورانندگي درخيابان ها وبزرگراه ها،پنچر كردن طايرها،از بين بردن گل ها وبوته ها در پارك ها،ايجاد تغييرات در لاك ومهر ومحتواي كاميون ها وواگن هاي باربري قطارها،خراب كردن دستشويي هاي عمومي،پاره كردن تسهيلات رستوران ها،استفاده از اسپري رنگ يا ابزارهاي نگارش روي ديوارها وساختمان هاي شهر. كه پژوهش حاضر شامل مورد آخر مي باشد.

ونداليسم ممكن است عوامل مختلفي داشته باشد كه دراينجا به گوشه اي از آنها اشاره مي شود:

- ممكن است اين پديده ناشي از همرنگي با جماعت باشد. افرادي كه داراي اختلال رفتاري هستند درمواردي به علت مشاهده رفتارهاي انجام شده ديگران تشويق مي شوند كه بدون دليل منطقي آن عمل را تكرار مي كنند. به طور مثال با ديدن يك نوشته روي صندلي به صورت خودآگاه ترغيب مي شوند كه مطلب تكميلي يا پاسخي براي آن بنويسند.درحقيقت افراد گاه به دليل همرنگي با جماعت كارهايي را انجام مي دهند كه ممكن است به دور از شئونات اخلاقي آنان باشد.نمود بارز اين مورد هنگام انقلابات يا اغتشاشات ديده شده است.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال امتیاز : 1584 دیدگاه(0)

تاریخ: 09/10/1389 ساعت: 11:59 بازدید: 538 نویسنده: admin

بهتر است که CDها را از پشت، بر روی هم قرار دهید چون که در غیر این صورت به علت شیشه‌ای بودن سطح، CD خش‌دار خواهد شد.

سعی کنید CD را با لباس یا حوله و...تمیز نکنید چون استفاده از منسوجات برای تمیز کردن باعث کاهش عمر آن می‌شود. بهتر است از دستمال‌های کاغذی بدون کرک یا دستمال‌های نرم استفاده کنید.

برای نوشتن روی CD از ماژیک مخصوص آن استفاده کنید. چون که نوشتن با سایر ماژیک‌ها باعث می‌شود با گذشت زمان آن بخش از CD که با ماژیک نوشته شده کارایی خود را از دست بدهد که در نتیجه بخشی از اطلاعات شما از بین خواهد رفت.

بهتر است از CDهای معتبر و شناخته شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات خود استفاده کنید، چون سایر CDهای متفرقه یا رنگی کیفیت مطلوبی ندارند و خیلی زود عمر خود را از دست می‌دهند.

زدن برچسب بر روی CD باعث می‌شود که عمر آن کوتاه‌تر شود چون که CD-ROM برای خواندن CD باید بیشتر بچرخد و در نتیجه باعث کوتاهی عمر CD می‌گردد.

اگر کارتان با CD تمام شد آن را از رایانه خارج کنید. زیرا با روشن شدن مجدد رایانه، محتویات CD دوباره چک می‌شود یا هنگامی‌که می‌خواهید وارد My Computer شوید دوباره CD به حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.

به دلیل این‌که ROM -DVD سرعت چرخش بسیار بالایی دارد، بهتر است که CD را داخل DVD-ROM قرار ندهید چون که سرعت بالای چرخش به مرور باعث خش‌دار شدن CD می‌شود.

سعی کنید هنگام جابه‌جایی CD سطح شیشه‌ای آن را کمتر لمس کنید.
حتما CD را داخل محفظه‌ای قرار دهید تا از نور خورشید، حرارت، رطوبت، گردوغبار و...مصون بماند، زیرا هر کدام از این عوامل به شدت عمر آن را کاهش می‌دهد.موضوعات:اطلاعات عمومی ,
راهکارهایی-برای-افزایش-عمر-سی-دی--و-دی-وی-دی راهکارهایی-برای-افزایش-عمر-سی-دی--و-دی-وی-دی راهکارهایی-برای-افزایش-عمر-سی-دی--و-دی-وی-دی راهکارهایی-برای-افزایش-عمر-سی-دی--و-دی-وی-دی راهکارهایی-برای-افزایش-عمر-سی-دی--و-دی-وی-دی امتیاز : 1846 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات