۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 09:52 بازدید: 566 نویسنده: admin

انتخاب کارکنان شایسته

 

یک مجموعه کاری در هر زمینه و با هر وسعت برای رسیدن و نیل به اهداف خود به یکسری منابع و امکانات نیاز دارد که مهمترین آنها نیروی انسانی میباشد.در اینجا به شرایط کلی مورد نیاز برای انتخاب کارکنان یک مجموعه اشاره شده است:

 

- کارکنانی انتخاب کنید که بتوانند هدفهای خود را بطور واضح بیان کنند.

- کارکنانی انتخاب کنید که انعطاف پذیر باشند

- کارکنانی انتخاب کنید که عتماد به نفس داشته باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که از شکستها نهراسند.

- کارکنانی انتخاب کنید که با اشتیاق زیاد کار کنند.

- کارکنانی انتخاب کنید که تعهد و صداقت داشته باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که شجاع باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که از شرایط روحی و جسمی لازم برخوردار باشند.موضوعات:مشاوره کارآفرینی ,
بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید امتیاز : 1884 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 09:47 بازدید: 510 نویسنده: admin

مهمترین نکات در ایجاد و اداره موسسات کوچک و وابسته

 

 

مهمترین گام در توفیق یک مجموعه تجاری یا خدماتی وابسته شامل اقدامات کلی و بنیادین مجموعه های مادر میباشد که این اقدامات بشرح ذیل بیان گردیده است:

 

1:ارایه یک منشور یا اساسنامه ویا هر چز دیگر در این قسم برای مجموعه زیر دست

در این منشور بایستی وظایف-هدفها-چارت سازمانی و سایر مسایل حیاتی ذکر شده باشد تا همه اعضای واحد کوچکتر طبق چارچوب تعیین شده وظایف خود را بدانند و هیچ گونه تضادی بوجود نیاید.

 

2:مجموعه بزرگتر بایستی تا حد امکان ابزار قدرت و امکانات خود را در جهت تقویت واحد کوچکتر بکار گیرد

 

3:فراهم نمودن امکانات لازم برای واحد کوچکتر در جهت نیل به اهداف

 

4:فراهم نمودن کارکنان واجد شرایط به تعداد کافی

در صورتی که بکارگیری اشخاص به واحد کوچکتر محول شده آیین نامه ای مدون و لازم الاجرا در این مورد موجود باشد تا از هرگونه اختلال و بی نظمی در آینده جلوگیری بعمل آید.

 

5:اگر اختیاراتی به واحد کوچکتر تفویض شده است در آن دخالت نشود

بارها پیش آمده که مدیران بالا دست با دخالت در امور واحدهای کوچکتر آنها را به اقداماتی مجبور میکنند که نه تنها مشکلی را بر طرف نمیکند بلکه خود دردسر ساز میشوند.

 

6:ایجاد یک شرایط کاری مناسب مرفه و امن تا باعث دلگرمی و پیشرفت کارکنان باشدموضوعات:مشاوره کارآفرینی ,
مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته امتیاز : 1541 دیدگاه(0)

تاریخ: 08/02/1392 ساعت: 03:01 بازدید: 570 نویسنده: admin

رازهايي در مورد پول در آوردن

-براي جذب پول روي ثروت تمركز كن.بدون تمركز چنين كاري ممكن نيست.

-استفاده از قوه تخيل:بازي ثروتمند بودن را انجام بده تا به اين ترتيب حال وهواي بهتري راجع به پول پيدا كني.

-احساس خوشحالي در حال حاضر بهترين راه براي بدست آوردن پول ميباشد.

-قصد ونيتت اين باشد به هر چيز كه دوست داري نگاه كني وبگويي من ميتوانم آنرا بدست بياورم.

-ببخش تا از قبل بخشش تو مال بيشتري بدستت برسدmaموضوعات:مشاوره کارآفرینی ,
رازهاي-پول-در-آوردن رازهاي-پول-در-آوردن رازهاي-پول-در-آوردن رازهاي-پول-در-آوردن رازهاي-پول-در-آوردن امتیاز : 1469 دیدگاه(1)

صفحات مطالب

1|
موضوعات