۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 10:13 بازدید: 823 نویسنده: admin

طب سوزنی ودرمان تنبلی چشم

در سندرم تنبلی چشم مغز و چشمها نمیتوانند بطور صحیح با هم کارکنند بنابر این یکی از چشمها بیشتر از چشم دوم کار میکند .برای معالجه تنبلی چشم چشم پر کار را با باند میپوشند تا چشم تنبل برای  افزایش فعالیت تحریک شود.تا   هفت سالگی این روش نتایج بسیار خوبی دارد اما پس از آن اینگونه نیست و حتی چشم بانداژ شده میتواند در کودک مشکلات روحی ایجاد کند.در یک تحقیق در چین 88 کودک بین 7 تا 12 سال دارای تنبلی چشم مورد آزمایش قرار گرفتند به این صورت که این کودکان به دو دسته تقسیم شدند.هر دو گروه از عینک طبی استفاده میکردند .در این تحقیق برای 43 کودک درمان با طب سوزنی وبرای 45 کودک درمان با بانداژ تجویز شد.گروهاول 5 نوبت طب سوزنی در هفته و گروه دوم بانداژ یک چشم چشم برای دو ساعت در روز را تجربه کردند.پس از 25 هفته درمان با طب سوزنی 17 کودک و درمان مبتنی بر بانداژ تنها برای 7 نفر موثر بود.از نظر درصد طب سوزنی 41.5 درصد و بانداژ 16.7 درصد بازدهی درمان داشت.موضوعات:طب سوزنی ,
طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم امتیاز : 1880 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات