۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 17/08/1389 ساعت: 02:56 بازدید: 448 نویسنده: admin

درسهاي زندگي

تصميم شبيه ماهي است گرفتن آن ساده اما نگه داشتنش سخت است.

عادات نا مطلوب انسان را از رسيدن به كمال باز ميدارد.

عشق تنها چيزي است كه زندگي را چون روز روشن ميكند.

وقتي مرتكب اشتباهي ميشويد در حق خودتان گذشت داشته باشيد.

بخواهيد حتما"به شما داده خواهد شد.بجوئيد حتما"پيدا خواهيد كرد.بكوبيد در برويتان باز ميشود.

چنان عمل كنيد كه ميخواهيد باشيد و آن گونه خواهيد شد.

چيزها هيچوقت آن گونه كه هستند نيستند.آنهاهمان هستنمد كه از آنها ميسازيم.

ما انسانها زندگي نميكنيم بلكه همواره در اميد زندگي كردن بسر ميبريم.

شكست هرگز مايه شرمساري نيست بلكه شرمساري تنها از تلاش نكردن سرچشمه ميگيرد.

هر چه آسمان تيره تر باشد به همان ميزان ستاره ها درخشان تراند.موضوعات:سخنان پند آموز ,
درسهاي-زندگي درسهاي-زندگي درسهاي-زندگي درسهاي-زندگي درسهاي-زندگي امتیاز : 1527 دیدگاه(0)

تاریخ: 04/02/1392 ساعت: 02:51 بازدید: 488 نویسنده: admin

راههاي رسيدن به هدف

هميشه به خاطر داشته باشيم:

 

*آموزش را در خانواده-دانش را در جامعه-وبينش را در تفكرات تنهايي مي آموزند.

*جايي وجود ندارد كه ارزش يك بار سفر را نداشته باشد.

*كسي كه چاپلوسي شمارا ميكند يا سرتان كلاه گذاشته يا ميخواهد بگذارد.

*با گشاده رويي ولبخند ميتوانيد همدردي و همدلي ديگران را جلب كنيد.

*كسي هست كه حقت را بدهد پس حقت را بگير.

*ضعف در برنامه ريزي را با بد اقبالي اشتباه نگير.

*هرگز با مشت گره كرده نميتوان دست داد.

*زمان را براي كارهاي خود تقسيم كگنيد تا كاري بر زمين نماند.

*خوب رفتن را فداي زود رسيدن نكنيم.

*ميوه وقتي ميرسد ميافتد اما هنرمند وقتي افتاد ميرسد.

*ساعت زنگدار وقتي زنگ بزند صاحبش را بيدار ميكند اما دل كه زنگ بزند صاحبش را ميخواباند.

*يك انسان خلاق از خدا الهام ميگيرد ولي انسان معمولي از يك انسان خلاق.,

 موضوعات:سخنان پند آموز ,
راههاي-رسيدن-به-هدف راههاي-رسيدن-به-هدف راههاي-رسيدن-به-هدف راههاي-رسيدن-به-هدف راههاي-رسيدن-به-هدف امتیاز : 1341 دیدگاه(1)

صفحات مطالب

1|
موضوعات