۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- اخلاق معشرت

تاریخ: 27/10/1389 ساعت: 09:37 بازدید: 475 نویسنده: admin

اخلاق معاشرت

در این پست به بیان نکاتی مهم پیرامون اخلا ق معاشرت از دیدگاه اسلام میپردازیم.

در جامعه اسلامی هر مسلمان نسبت به برادر دینی خود احساس مسئولیت میکند و تکالیفی بر گردن دارد که بایستی به آنها عمل کند.در اینجا به برخی از این تکالیف که از آیات و روایات استخراج شده است اشاره میشود.

 

-مسلمان آنچه را برای خود دوست میدارد برای برادر دینی خود هم دوست دارد.

-مسلمان آنچه برای خود دوست ندارد برای دیگران هم دوست ندارد.

-مسلمان نباید مسلمان دیگر را با دست و زبان بیازارد.

-مسلمان باید در برابر مسلمان متواضع باشد و و از تکبر بپرهیزد.

-مسلمان نباید حرف نامربوط دیگران را را در مورد مسلمان و مومنی گوش دهد و بپذیرد.

-مسلمان نباید دنبال عیوب دیگران باشد.و عیوب دیگران را بپوشاند.

-مسلمان نباید راز دیگران را فاش کند و آبروی مردم را بریزد.

-مسلمان باید از قهربا دیگران خودداری کند و در صورت پیش آمدن قهررا بیش از سه روز طول ندهد.

-مسلمان نباید بدون اجازه و سرزده وارد خانه برادر مومن خود شود.

-مسلمان بایستی با روی گشاده و خندان و کدورت زدا با دیگران برخورد کند.

-مسلمان باید به عهد و وعده خود وفا کند.

-مسلمان بایستی احترام بزرگتر را نگه دارد و در حق کوچکتر محبت و مهربانی کند.

-مسلمان باید میان مومنان آشتی و صلح برفرار کند.

-مسلمان نباید در جائیکه سوءظن دیگران را برمی انگیزد حضور یابد.

-مسلمان بایستی در رفع نیازهای دیگران بکوشد.

-مسلمان میبایست در غیاب مسلمان دیگر از آبرو و ناموس او دفاع کند.

-مسلمان نباید سلام-مصافحه و معنقه را از یاد ببرد.

-مسلمان باید صله رحم-عیادت-دیدار- تشییع جنازه-زیارت قبور و...را به جا آورد.

 موضوعات:فرهنگ شهروندی ,

بر چسب: , , ,
اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت امتیاز : 1761 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
موضوعات