۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- اینترنت، عامل بیماری‌های لاعلاج، خشکسالی و ناپاکی