۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- اس ام اس به مناسبت ميلا امام رضا(ع)