۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- اس ام اس شهادت حضرت امام صادق(ع)